Disclaimer

Hoops for Gambia

Disclaimer

Aansprakelijkheid voor inhoud

De informatie op deze website is van algemene aard en is slechts bedoeld om Hoops for Gambia te introduceren aan geïnteresseerde internetgebruikers. De inhoud is met de grootste zorg gemaakt. De juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud kan Hoops for Gambia echter niet garanderen. Hoops for Gambia wijst erop dat de huidige inhoud geen individuele juridische, boekhoudkundige, fiscale, technische of andere technische informatie of aanbeveling vertegenwoordigt en niet geschikt is om een individuele raadpleging te vervangen, rekening houdend met de specifieke omstandigheden van individuele gevallen. Als dienstverlener ben ik verantwoordelijk voor de eigen inhoud van deze website volgens de algemene wetten. Als stichting is Hoops for Gambia niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te controleren of om omstandigheden te onderzoeken die wijzen op een illegale activiteit. Verplichtingen om het gebruik van informatie onder algemene wetgeving te verwijderen of blokkeren, blijven onverminderd van kracht. Een aansprakelijkheid in dit verband is echter alleen mogelijk vanaf de datum van kennis van een specifieke inbreuk. Na kennisgeving van toepasselijke schendingen zal ik deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden waarvan wij de inhoud niet kunnen beïnvloeden. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. De respectieve aanbieder of exploitant van de pagina's is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte pagina's. De gekoppelde pagina's zijn gecontroleerd op mogelijke juridische overtredingen op het moment van koppelen. Illegale inhoud was niet herkenbaar op het moment van koppelen. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is echter niet redelijk zonder concreet bewijs van een inbreuk. Na kennisgeving van overtredingen zullen we dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Copyright

De inhoud die door de exploitant van de site is gemaakt en op deze pagina's werkt, valt onder de Nederlandse auteursrechtwetgeving. De reproductie, verwerking, distributie en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht vereist de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen voor privé, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud aan deze zijde niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden in aanmerking genomen. Met name wordt inhoud van derden als zodanig geïdentificeerd. Als u nog steeds op de hoogte bent van een inbreuk op het auteursrecht, vragen we u om een notitie. Na kennisgeving van schendingen zal ik dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

Privacy Policy

Het gebruik van deze website is meestal mogelijk zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Voor zover aan mijn zijde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit zoveel mogelijk altijd op vrijwillge basis. Deze gegevens zullen niet worden bekendgemaakt aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Houd er rekening mee dat datatransmissie via internet (bijvoorbeeld bij communicatie per e-mail) mogelijk beveiligingslekken vertoont. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk. Het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de afdrukverplichting van derden voor het verzenden van ongevraagde reclame- en informatiemateriaal, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. De beheerder van de pagina's behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in het geval van ongevraagde promotionele informatie, zoals spam-e-mails.

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier vragen stuurt, worden uw gegevens op het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar heeft verstrekt, opgeslagen om het verzoek te verwerken en in geval van vervolgvragen. We zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

Uw donatie is welkom!

Doneren